Events  >  Social Finance Events

Maoiniú ar Fhorás Pobail– Deontais, Iasachtaí agus Tiomsú Airgid

Dated: 6 June 2017

Tá Clann Credo, an soláthraí Maoiniú Pobail is mó sa tír, le seimineáir a reáchtáil i gcomhar le Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chomhairle Chontae na Gaillimhe maidir le Fóras Pobail a Mhaoiniú trí iasachtaí, deontais agus tiomsú airgid. Beidh an seimineár dírithe ar ghrúpaí pobail agus deonacha, fiontair shóisialta agus ar chumainn amaitéaracha spóirt go háirithe cinn a bheadh ag baint leasa as deontais agus tacaíochtaí do cheantair Ghaeltachta.

Clann Credo, Ireland's leading Community Loan Finance provider is co-hosting a seminar with Galway County Council Public Participation Network about how to Finance Community Growth through loans, grants and fundraising. The seminar is aimed at voluntary and community groups, charities, social enterprises and amateur sports clubs, in particular those who may be availing of grants and supports for Gaelteacht areas.

I measc na gcainteoirí ag an imeacht beidh/ Speakers at the event include 

  • Tracey Hannon, Clann Credo
  • Ann Mallaghan, Deiseanna Maoinithe Pobail, Comhairle Chontae na Gaillimhe
  • Cathy Ní Ghoill, Bainisteoir Comharchumann Forbartha Árainn Teo
  • Máire Uí Mhaoláin, CEO, Comhar Comhar na nOileán CTR
  • Treasa Seoighe, Roinn na Gaeltachta agus comhlachtaí maoinithe eile don Ghaeltacht.
2-4pm 

more events >>